สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาการคำนวณ (Coding) แบบ Unplug

วันที่ 16 ธันวาคม 256 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล และนายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนวิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ให้ดำเนินการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศรีบุญเรื่อง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติตามใบงาน โดยมีนายหัตถชัย หล้าคำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ต่อไป