กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธ.ค.63 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ทุกท่าน ได้มอบหมายให้นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำประกอบพระราชพิธี และร่วมกิจกรรมพัฒนา โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรจากส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา จำนวน 743 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย