กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าชุมชน ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังตาว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 2 ธ.ค.63 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ทุกท่าน ได้มอบหมายให้นายไชยยศ คำสังวาลย์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าชุมชน ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังตาว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำประกอบราชพิธี และร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี พล.ต.ต. ศิลปคม เอี่ยมวงศ์ รอง ผบ.สตม. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศก์ จำนวน 11 คน และบุคลากรจากส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา จำนวน 573 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย