สพป.น่าน เขต 1 เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านนาไลย
2.โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
3. โรงเรียนบ้านชมพู
4. โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
5.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
6. โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง
7.โรงเรียนบ้านสาคร
8.โรงเรียนบ้านพะเยา
9. โรงเรียนบ้านใหล่น่าน
10. โรงเรียนไทยรัฐวิยา 45 (บ้านดอนแท่น)
11. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
12. โรงเรียนบ้านสาลีก
13.โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
14.โรงเรียนทุ่งศรีทอง
15 .โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น และ 16. โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อนำเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว