สพป. น่าน เขต 1 เตรียมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประปีการศึกษา 2563 ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้มีการแข่งขันในวันที่ 6-7 มกราคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมณจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 300,000 บาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน จำนวน 100,000 บาท

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว