การถ่ายภาพประกอบใบกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทีมงาน สพฐ.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพประกอบใบกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ร่วมกับทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ่ายภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล ขณะทำใบกิจกรรมการทดลองรูปแบบใหม่ จากประเทศเยอรมัน โดยมีตัวแทนครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเะถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล ทีมบริหาร คณะครู นักเรียน และขอเป็นกำลังใจให้กับทางโรงเรียนราชานุบาลในการเป้นต้นแบบที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์