ให้การต้อนรับทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ให้การต้อนรับทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับบริบทในการบริหารงานต่อไป ในการนี้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรหมมา ได้เดินทางมารายงานตัวตามคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในครั้งนี้ด้วย

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว