อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการคิด ( Thinking system)

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการคิด ( Thinking system) ตามโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ให้กับครู นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ได้พบปะเข้าให้กำลังใจผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์ ผ่านกระบวนการ PLC และ KM และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการคิด ( Thinking system)ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว จังหวัดน่าน