คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21
                       วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้ร่วมให้การต้อนรับนายพิทูรย์ ปัญญาศรี และนายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วย
รูปแบบ TIIN และ Best Practice รูปแบบการนิเทศ CSM MODEL โดยมี นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว