ผลิตชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน” ณ. รร.บ้านวังยาว

29 กันยายน 2563 นางณัชยา เม็นไธสง รอง ผอ. สนก. สพฐ. นำคณะถ่ายทำและเก็บข้อมูล ตามโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน เพื่อผลิตชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน” ณ. รร.บ้านวังยาว ในชื่อ”เล่นตามรอยพระยุคลบาท เรียนรู้สู่การบวชป่า”
โดยท่าน ผอ.ศุภชัยชุ่มใจ คณะครู นักเรียน ได้ให้ข้อมูลและเข้าร่วมการถ่ายทำในครั้งนี้

ในโอาสนี้ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ การนำหลักสูตรและโครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏบัติในสถานศึกษาให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสัมภาษณ์นักเรียน เกี่ยวกับการทำร่วมกิจกรรมการบวชป่า

กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน ร.ร.บ้านวังยาว สพป.น่าน เขต 1