ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 เยี่ยมชมให้กำลังใจครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เยี่ยมชมให้กำลังใจครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยคุณครูผู้เข้ารับการอบรมต่างตื่นเต้นดีใจและสนุกสนานในการสร้างสื่อ เพื่อนำกลับไปพัฒนาทักษะการสอนต่อไป

 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว