ผอ.สพป.น่านเขต1. มอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

ผอ.สพป.น่านเขต1. มอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศ และกล่าวปิดการอบรมพัฒนา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 49 ท่าน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยฝึกอบรมพัฒนา หน่วยที่ 46 ระยะเวลาการอบรมพัฒนา 15 วัน ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาจะได้เข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1,2 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1,2 และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินการอบรม

      

      

 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว