คณะว่าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาฝึกประสปการณ์ที่น่านหนึ่ง กำลังจัดเตรียมนำเสนอที่ กทมฯ

คณะว่าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาฝึกประสปการณ์ที่น่านหนึ่ง กำลังจัดเตรียมนำเสนอที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งครับ