กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Triple -p)@รร.ราชานุบาล

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 63 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนราชานุบาล ร่วมกับทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลน่านและสาธารณสุข จ.น่านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ การสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Triple -p) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 ครอบครัว ผู้อบรม จำนวน 60 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน)กิจกรรมมีการจัดอย่างต่อเนื่องทั้งหมดมี 4 ครั้ง..กิจกรรมในครั้งนี้➡️เน้นเรื่อง สร้างวินัย ด้วยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-กอดสร้างสุข
-นิทานวินัย
-ศิลปสร้างจินตนาการ
-เล่น/เต้น สร้างความสนุก
-สมาธิสร้างความสบาย
ได้รับความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่ง