ผอ.กลุ่มแผนอัตรากำลัง สพฐ. ให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนอัตรากำลัง สพฐ. ให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.วีรพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์ รักษาการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ฝึกประสปการณ์ระยะที่ 2 “เรียนรู้สภาพจริง” ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์จะครบกำหนดการฝึกในวันที่ 18 และวันที่ 19 กันยายน 2563 ตามลำดับ

 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว