การประชุมเครือข่าย เยาวชน รักษ์..พงไพร

รับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมเครือข่าย เยาวชน รักษ์..พงไพร
ภาคเหนือ 1 ณ โรงแรมกาดน้ำทอง วันที่ 16-17 กันยายน 2563

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1…

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020