ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางพนิตพร ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นางอรวรรณ ติลสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสลิลทิพย์ กุลณาวงค์ นักจิดวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวนันทิวรรณ แสงเนตร และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดซึ่งประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ”ฮีโกส” พัดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนในสังกัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) โรงเรียนบ้านไหล่น่าน โรงเรียนบ้านปงสนุก และโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว ในวันนี้ นายสมเร็จ อุดแดง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นโดยได้มอบเงินอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยจนได้รับความเสียหายดังกล่าว มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว