โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยรับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใสลดการใช้พลังงาน จัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่27สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยรับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใสลดการใช้พลังงาน จัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะและกำลังใจในการทำงานและขอบคุณทีมงานคณะครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยทุกคนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันดำเนินงานเราจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไป