การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากอำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง และอำเภอสันติสุข เข้าร่วมการอบรม จำนวน 84 คน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1