ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.40 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมา ติดตามการดำเนินงานจังหวัดต้นแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกข์ (Matric Organization) ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(เป็นจังหวัดนำร่อง) น่านนวัตกรรมในการนี้ได้มีผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูในสังกัดนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงบูรณาการในรูปแบบแมทริกข์ (Matric Organization)
1. กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัยดีเด่น
1.1 นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว สพป.น่าน เขต 1
1.2 นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2
2.กิจกรรมการจัดการนวัตกรรม Platform เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยน่าน นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1
3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น นายเบญจพล ติ๊บขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป.น่าน เขต 1 และโรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ อำเภอเชียงกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. ได้นำคณะครูและนักเรียนมาให้การสนับสนุนชงกาแฟสดจากหมูบ้านมณีพฤกษ์ บริการแก่คณะในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทุกคนที่ได้กินกาแฟต่างถูกใจในรสชาติที่หอมกรุ่นของกาแฟสดจากขุนเขาของจังหวัดน่านในครั้งนี้
จากนั้น เวลา 14030. น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ที่วัทยาลัยเทนนิคน่าน และเวลา 15.20 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยคุณภาพ ณ โรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นางวิภาพร พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และคณะครูโรงเรียนราชานุบาลร่วมให้การต้อนรับ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา พร้อมคณะจะเดินทางไปติดตามการดำเนินที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน สังกัด สพม. 37 แพร่-น่าน โรงเรียนหนองรังมิตรภาพที่ 107 และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัด สพป. น่าน เขต 1 เพื่อนำผลงานและข้อสังเกตุนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว