ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1