การสร้างสื่อสารสร้างความ้ข้าใจแนวการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล video conference การสร้างสื่อสารสร้างความ้ข้าใจแนวการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน