การจัดกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิด “การจัดกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ร่วมด้วยนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา และนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 270 คน หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพัฒนาอำเภอเวียงสา จำนวน 450 คน ร่วมพัฒนา และปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา