ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1