ร่วมต้อนรับ รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกุล ณ อยุธยา องคมนตรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสมเร็จ  อุดแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  พร้อมคณะผู้บริหารในจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับ รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกุล ณ อยุธยา  องคมนตรี  ในฐานะ กรรมการโครงการโรงเรียนในกองทุนการศึกษา โอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ และโรงเรียนบ้านนายาง   เนื่องจากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท -19 และแนวทางในการปฎิบัติของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ ร่วมกับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดน่าน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ด้านการพัฒนาการศึกษาจากท่านองคมนตรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังให้ทั้ง 2 โรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางที่ท่านองคมนตรี ได้แนะนำ