การลงทุนปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เพื่อยกระดับความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ตั้งแต่ 0-6 ปี) ให้อยู่ลำดับต้นของวาระแห่งชาติ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างเหมาะสมจะเป็นรากฐานของทุนมนุษย์ที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไปจนตลอดชีวิต เพราะการลงทุนปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว