รางวัลอัตลักษณ์แห่งสยาม ประจำปี 2563 สาขา ผู้ส่งเสริมบริหารการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ. สพป. น่าน เขต 1 ได้เดินทางไปรับรางวัลอัตลักษณ์แห่งสยาม ประจำปี 2563 สาขา ผู้ส่งเสริมบริหารการศึกษา ณ ห้องบันทึกรายการ สถานีโทรทัศน์ IPM อาคารอมรพันธ์ุ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก กทม. ขอบคุณองค์กร สว.นท. , ททบ.5 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้