การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  คณะกรรมการประเมินผลงานโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นำโดย นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1  นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์  รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 และนายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.น่านเขต 1 ด้านการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินผลงานโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน ที่ส่งผลงานเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย