การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร มิติที่ 2

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง.ผอ.สพป.น่านเขต1 ประธานประชุม คณะทำงาน กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร มิติที่ 2 ณ ห้องประชุมคุณากรอาคารคุณากร สพป.น่าน เขต1