การสอนทางออนไลน์ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ย้ำการเรียนการสอนทางออนไลน์ ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่าง วันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563 เป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการปรับพื้นฐานให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม 2563  ผอ.สพป.น่าน เขต 1 กล่าวว่า การเรียนการสอนทางออนไลน์ ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีการแพร่ระบาดสิ้นสุดเมื่อไร  ผู้ปกครองจึงอย่าตื่นตระหนกกลัวบุตรหลานจะไม่มีที่เรียน การเรียนจะไม่มีคุณภาพ ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง จึงเรียนชี้แจงผู้ปกครองได้ทราบว่าทาง สพป.น่าน เขต 1 ได้มีการเตรียมการตั้งแต่ช่วงวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563 เป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการปรับพื้นฐานให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมการเท่านั้นเอง การเรียนการสอนมีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการทดลองทำแบบฝึกหัด โดยจะมีการสอนเพิ่มเติม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และมีมาตรการควบคุมโรคผ่อนคลายลงจนมีการเปิดทำการเรียนการสอนปกติ โดยมีครูออกไปติดตามผลที่บ้านนักเรียน  โดยที่นักเรียนให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูได้ฝึกการเป็นครูเกิดขึ้นได้ใกล้ชิดกับบุตรหลาน ได้เห็นวิวัฒนาการ การพัฒนาการการเรียนของบุตรหลานของท่าน ความเจริญงอกงามของบุตรหลานว่ามีความเก่งในการเรียนวิชาใดบ้าง มีความบกพร่องตรงจุดใดที่ท่านจะเติมเต็ม เพื่อเป็นโอกาสที่ดีกับผู้ปกครอง
สำรวจความเดือดร้อนของผู้ปกครองไปด้วยว่า ขาดแคลนอุปกรณ์หรือไม่อย่างไร ผู้ปกครองมีความสามารถเป็นผู้ช่วยสอนแทนครูได้หรือไม่ มีอุปกรณ์ ทีวี ให้บุตรหลานเรียนหรือไม่ จะสำรวจไปพร้อมกัน
จากการสำรวจพบครอบครัวที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ผู้ปกครอง พ่อ-แม่ ตา–ยาย อุปกรณ์ในการเรียนของ เด็กหญิง ปุญณดา(น้องชะพลู) บุปผาพ่วง อายุ 9 ปี กำลังจะขึ้นชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง MP.ป 3/6 วันที่ 1 ก.ค.63 ด้วยคะแนนเกรด 4 ทุกวิชา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา บุตร นายอนุชา บุปผาพ่วง ครูวิชาการตลาดวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน –นางสาวศณัญญ์สา จารุพิพัฒน์บุตร รับราชการสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านมีความพร้อมตั้งแต่จัดเตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต,สมาร์ทโฟน แบบฝึกหัด แต่ละวัน พ่อแม่ จะเตรียมการปริ้นแบบฝึกหัดแต่ละวิชาแต่ละวัน ตามตารางการสอน 13 วิชา ออกมาเข้ารูปเล่มให้ น้องชะพลู ทำทุกวัน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ในแต่ละวันที่มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ จะมีตากับยาย เป็นผู้ช่วยครูช่วยให้คำแนะแนะ การตอบโจทย์ พ่อแม่ไปทำงาน นอกจากตา –ยาย ช่วยสอนแล้ว พ่อ – แม่ จะมีการติดต่อสื่อสารทาง Line สอบถามการเรียนการของลูก ตอนเย็น พ่อแม่ จะมาตรวจแบบฝึกหัดที่ น้องชะพลู ทำ ในส่วนที่ผิดก็แนะนำให้แก้ไข แล้ว จัดการส่งแบบฝึกหัดให้ วิชาที่ถูกไม่ต้องแก้ไขทำถูกหมด จะมีวิชาคณิตศาสตร์- จินตคณิต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่จะต้องแนะนำคือวิชาที่ให้ตอบแบบอัตนัย คือแนะนำย่อคำตอบให้สั้นกะทัดรัดชัดเจน สละสลวย ความมีน้ำหนักในประโยค ความถูกต้องและชัดเจนของประโยค ท้ายสุด น้องชะพลู บอกว่าการเรียนสนุกมาก มีความสุขสนุกกับการเรียน รับประทานอาหารไปด้วย โดยมียายเป็นทั้งผู้ช่วยครูและนักเรียน