ห้องเรียนแห่งอนาคต

หลายคนคงสงสัยว่า “ในโลกของการศึกษา เราควรจะไปในทิศทางใด” การจัดการศึกษาจากสถานการณ์โควิท-19 ระบาดหนักไปทั่วโลก การจัดการศึกษาของให้นักเรียนทุกช่วงวัย ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบออนไลน์ และออนแอร์ ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ แล้วยังมีปัญหาในหลายๆ เรื่อง ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และความรู้ความเข้าของครู ผู้ปกครอง วันนี้ทางผู้เขียนจึงมีคลิปมาให้คุณครู นักการศึกษาและผู้สนใจ ลองดูแนวทางการจัดการศึกษายุคใหม่ (ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม) ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป