รวมภาพกิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้ DLTV ของนักเรียนระดับปฐมวัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ให้ภาพเล่าเรื่อง

            

      

             

ภาพ ::   Jeathanee Chantamoke