ออกตรวจเยี่ยมและเสนอแนวปฎิบัติการรับ อนุบาล 3 ขวบ ที่โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางดวงเดือน พูดสัตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและเสนอแนวปฎิบัติการรับเด็กเพื่อเจ้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 3 ขวบ ที่โรงเรียนบ้านห้วยไฮ นำด้วย ผอ.จิรพรรณ สีโน และคณะกรรมการสถานศึกษา