ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เด็กหญิงจิราดา ประผล นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ 2  พฤษภาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ นายมานพ เถรหมื่นไวย นายกฤษณ์ชน ธัญกัญจนธรธ์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ดญ.จิราดา ประผล นร.ชั้นม.2 รร.บ้านน้ำพาง โดยได้ประสานความร่วมมือกับ ภาคีกัลญาณมิตรพิชิตโควิตน่าน พมจ.น่าน บ้านพักเด็กและเยาวชน อำเภอแม่จริม อบต.น้ำพาง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เบื้องต้นได้มอบสิ่งของและเงินบริจาค การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง การซ่อมแซมบ้าน ห้องน้ำ ทั้งนี้ พมจ.น่าน จะติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไป โดยมีนายเอกชัย สุภา ผอ.รร. และคณะครู รร.บ้านน้ำพาง ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง ครับ