ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีนาชื่น โรงเรียนทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีนาชื่น โรงเรียนทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในช่วงสถานกรณ์โควิด – 19 โดยทางโรงเรียนจัดเวรยามดูแลความเรียบร้อย ภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย