ประกาศผลการพัฒนาระบบราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ

ประกาศผลการพัฒนาระบบราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับรางวัลอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 40,000บาท เป็นผลการพัฒนาของทั้งเขตพื้นที่และโรงเรียนร่วมกันตามตัวชี้วัด