รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันทื่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และให้การต้อนรับนายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.