อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS++)

ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS++)และระบบสนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุณาลัย สพป.น่าน เขต 1