ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจับเสี่ยง เหล้า-บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเหนือ (จ.น่าน)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจับเสี่ยง เหล้า-บุหรี่ สำหรับเด็กประถมวัย ภาคเหนือ (จ.น่าน) โดยมีผู้แทน สสส. ผู้แทน อปท. และผู้แทน สพป. ณ ห้องประชุมสิริภัสสร