กิจกรรมจิตอาสา สพป.น่าน เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพระราชดำริ จิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธาน มี จิตอาสาพระราชทาน 904 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 183 คน
   ภาพกิจกรรมทั้งหมด