ประเมินผลการปฏิบัติงานและติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน 1 ร่วมกับ กตปน. และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและการนิเทศแบบบูรณาการของโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน และโรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรี สิทธิเดช ดีสีใส ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงาน