ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2@รร.บ้านผาตูบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ท่าน ผอ.เพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูลและคณะครูโรงเรียนบ้านผาตูบ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ของผู้เรียน