ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 @รร.บ้านหนองรังฯ

28 กุมภาพันธ์ 2563  ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายธวัชชัย แต้กุล ประธานกลุ่มโรงเรียนภูเพียง 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง นางพนิตพร ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ สพป.น่านเขต 1 เข้าดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเบญจพล ติ๊บขัน ผอ.รร.บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เป็นผู้ให้ข้อมูล