เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ รองฯอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1 ให้กำลังใจ  รองฯอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์  รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 เนื่องจากผ่าตัดดวงตา