ประชุมชี้แจงแนวปฎิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ป 3. ปีการศึกษา 2562.

วันที่ 26 กพ 63. เวลา 13.00 นประชุมชี้แจงแนวปฎิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ป 3. ปีการศึกษา 2562. ให้แก่ประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบ สนามสอบใน อ ภูเพียงอ สันติสุข อ บ้านหลวง แม่จริมณ. เวทีวิชาการ. โดยท่านรองนิวัฒน์ ไชยเลิศ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม