ร่วมงานกาชาดจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเร็จ  อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มาเยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่เต้นท์กระทรวงศึกษาธิการ ในงานกาชาด จังหวัดน่าน และร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน