โครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว 2563

นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์  รองผอ.สพป.น่าน  เขต 1  และคณะ   มอบเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา  จ.น่าน  โดยมีนางสมร  สุทธหลวง ผอ.รร.บ้านนาก้า  คณะครู  นักเรียนและผู้นำชุมชนในเขตบริการร่วมรับมอบ  เพื่อมอบให้นักเรียนตามโครงการช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1