ติดตามให้คำปรึกษาในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ6เดือนหลังในรอบ1ปี @รร.บ้านนาก้า

วันที่ 28 มกราคม 2563 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1,นายดุสิต ยาใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายรัฐพงศ์ ปุริสาท.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต1 นายไพรวัน มีเงิน ผอ.รร.บ้านฝั่งหมิ่น ประธานกลุ่ม รร.เวียงสา 2และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านฮากฮาน..บ้านป่าหุ่ง..บ้านห้วยหลอด.บ้านสะเลียม..บ้านฝั่งหมิ่น.บ้านชมพู.บ้านห้วยน้ำอุ่น..บ้านท่ามงคล.ในกลุ่มเวียงสา..ได้ติดตามให้คำปรึกษาในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ6เดือนหลังในรอบ1ปี ของ สพฐ.มี นางสมร สุทธหลวง.ผอ.รร.บ้านนาก้า.อ.เวียงสา..ได้นำเสนอผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสืบเนื่องจากการประเมินครั้งที่1ใน6เดือนแรกที่ผ่านมา..โดยพัฒนาใน6เดือนหลังเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งที่1ของ4งานบริหารสถานศึกษาใน10ตัวชี้วัด คณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา..ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..ในการปฎิบัติให้บรรลุผลใน10ตัวชี้วัดเพื่อรองรับการประเมินครั้งที่2ให้ทั้งสองโรงเรียนบรรลุผลสำเร็จในการรับการประเมินต่อไป