ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้@ รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

27 มกราคม 2563  นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ร่วมพิธีไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)…สวัสดีวันตรุษจีน เฮง ๆ รวย ๆ ครับ…ขอขอบคุณท่าน ผอ.วรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผอ.รร./ดร.ฝน วิเรขา ปัญจมานนท์ หน.กลุ่มสาระฯ/คณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับดูแลอย่าวดียิ่งครับ (เครดิตภาพ : มานพ เถรหมื่นไวน์)