ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับบริษัทสร้างการดี @รร.ราชานุบาล

วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนราชานุบาล ได้ต้อนรับ คณะผอ รร จาก กทม จำนวน 180 คนที่มาดูงานเกี่ยวกับบริษัทสร้างการดี การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน